Programmering

web app, mobil app, programvare

Vi utvikler alt fra små applikasjoner til store avanserte butikk- og kasseløsninger. Ut i fra dine beskrivelser og fremtidsplaner tilpasser vi biblotekene for fremtidens utfordringer.

Vår team består av grafisk designere, utviklere og programmerere som har jobbet med forskjellige prosjekter og har mange års erfaring.

 

 

Vi tilbyr utvikling av enkeltprosjekter. Vi kan være behjelpelig med utarbeide av prosjektbeskrivelser (mockup). Våre utviklere bygger, tester og leverer et komplett prosjekt ihht. deres beskrivelser. Ut i fra prosjektets kravspesifikasjoner velger vi de rette utviklerne for jobben. Det fastsettes klare leveringsdatoer for de ulike delene av prosjektet. I prosessen utpekes en prosjektleder. Prosjektlederen håndterer koordieringen av arbeidsoppgaver, kvalitetssikrer leveransen og står for kommunikasjonen med kunden. Prosjektlederen har flere ressurser rundt seg, og setter sammen de best kvalifiserte utviklerne for hver enkelt oppgave. Gjennom våre strenge rutiner opprettholder vi samme kvalitet i koden uavhengig av utvikler.
Etter prosjektet er levert er vi tilgjengelig i minimum 6 måneder for oppfølging og support.

Et estimat fra oss inneholder:

Funksjonalitetsbehov

Teknologibehov

Ressursbehov

Milepæler og leveringsdato

Pristilbud

Denne modellen kan utvides til en varig driftsavtale. Mange ønsker videreutvikling og vedlikehold av de samme utviklerne som laget systemet. Vi imøtekommer slike ønsker så langt det lar seg gjøre.

Har du et prosjekt i tankene?

KONTAKT

    Hva gjelder det?

    gjelder det?